Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť: MODOM PODHALE spol. s. r.o., ORG. ZLOŽKA PODNIKU ZAHR. OSOBY, IČO: 36431117, DIČ: 2022014918, IČ DPH: SK2022014918 so sídlom 1. Mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. Po, vl.č.10190/L. email: modomlm@modomlm.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Email: dpo7@proenergy.sk
Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v nasledujúcich informačných systémoch:

Informácia dotknutej osoby - IS Eshop

Informácia dotknutej osoby - IS Kamerový systém

Informácia dotknutej osoby - IS Evidencia obchodných partnerov

Informácia dotknutej osoby - IS Účtovné doklady

Informácia dotknutej osoby - IS Správa registratúry

Informácia dotknutej osoby - IS Personalistika a mzdy - uchádzači

Informácia dotknutej osoby - IS Marketing

Informácia dotknutej osoby - IS Zákaznícka podpora

Informácia dotknutej osoby - IS Požičovňa náradia


Podmienky spracúvania osobných údajov v prípade udelenia súhlasu za účelom informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových aktivitách nájdete TU.


Naši výrobcovia

Zobraziť všetkých výrobcov